2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B5
B6
C4
Les tasques específiques s'explicaran en la sessió introductòria del curs. Alguns exercicis es realitzaran a l'aula i d'altres es prepararan prèviament. 50%
Proves mixtes
A5
En l'examen final caldrà obtenir un mínim de 4/10 per poder sumar amb les altres puntuacions de l'avaluació continuada. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria es valora en base a:

- Treballs individuals a lliurar ABANS de la prova final (50%). Aquests treballs es realitzaran individualment i s'especificaran al moodle de l'assignatura.

- Prova mixta final (50%). L'estructura de la prova s'especificarà al moodle de l'assignatura.