2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Selection technique
Procedures

Per tal de realitzar les Pràctiques Externes és requisit tenir superat el 60% dels crèdits de l'ensenyament.

Els passos a seguir en l'assignatura de Pràctiques Externes són els següents:

Matrícula i sol·licitud del lloc de pràctiques

1. Matricular les pràctiques externes en el període ordinari establert
2. Entrar la sol·licitud del lloc de pràctiques
    2.1 Consultar el llistat dels llocs de pràctiques a la pàgina WEB de la FEE.
    2.2 Seleccionar 15 llocs de pràctiques, amb un màxim de tres llocs en una mateixa empresa i ordenar-los
    2.3 Prioritzar els criteris addicionals. Aquests criteris només s'utilitzaran en el cas que no es pugui assignar cap dels 15 llocs de
         pràctiques seleccionats en el pas anterior.
    2.4 Terminis per fer la sol·licitud: juliol: del 6 al 20 juliol i setembre: del 10 al 16 de setembre
         L’aplicatiu romandrà tancat, fora dels dies fixats.

La sol·licitud de juliol, s'anul·larà si no s’ha formalitzat la matricula abans del dia 21 de juliol, i per tant, caldrà tornar a introduir la sol·licitud en el següent període, al setembre.

Procés d'assignació dels llocs de pràctiques

*Els estudiants s'ordenaran segons la mitjana de l’expedient acadèmic de les assignatures superades, sobre base 10 i amb dos decimals, després del tancament de les actes del curs acadèmic anterior a la realització de les pràctiques.

*A igualtat de mitjana d’expedient acadèmic, s’ordenarà segons el nombre de crèdits superats.

*A igualtat dels dos apartats anteriors, s’ordenarà segons el nombre de crèdits de formació bàsica, superats

*A igualtat dels tres criteris anteriors s’ordenarà segons el nombre de crèdits obligatoris superats.

*A igualtat de tots els criteris anteriors, s’ordenarà alfabèticament pel primer cognom, segon cognom, i nom, havent elegit aleatòriament una lletra inicial per a l’ordenació.