2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Selection technique and assignment
Procedures

Per tal de realitzar les Pràctiques Externes és requisit tenir superat el 60% dels crèdits de l'ensenyament.

Els passos a seguir en l'assignatura de Pràctiques Externes són els següents:


Matrícula i sol·licitud del lloc de pràctiques

1. Matricular l’assignatura de pràctiques externes en el període ordinari establert

2. Registrar-se a l’aplicació de practiques de la Facultat i introduir la sol·licitud de llocs de pràctiques

2.1 Consultar el llistat dels llocs de pràctiques a la pàgina WEB de la FEE.

2.2 Seleccionar 15 llocs de pràctiques, amb un màxim de tres llocs en una mateixa empresa i ordenar-los

2.3 Prioritzar els criteris addicionals. Aquests criteris només s'utilitzaran en el cas que no es pugui assignar cap dels 15 llocs de pràctiques seleccionats en el pas anterior.

La sol·licitud quedarà sempre condicionada a la formalització de la matrícula de les Pràctiques Externes i es podrà fer en dos períodes:

a)Durant el període de matrícula de juliol.

b)Durant la primera quinzena de setembre

L’estudiant de grau que faci la seva sol·licitud al setembre només visualitzarà els llocs de pràctiques que han quedat vacants després de l’assignació del primer període.

 

L’aplicatiu romandrà tancat, fora d’aquests períodes.

 

Excepcionalment s’acceptarà la sol·licitud de l’estudiant que, havent realitzat una estada de mobilitat amb qualificacions pendents, no hagi pogut matricular les Pràctiques Externes el mes de juliol.Procés d'assignació dels llocs de pràctiques

1. La Facultat farà dues assignacions de llocs de pràctiques corresponents al dos períodes de juliol i setembre.

 

2. Per a l’assignació dels llocs de pràctiques, la Facultat tindrà en compte la mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant i el nombre de crèdits superats, si la mitjana coincideix.

Els estudiants s'ordenaran segons la mitjana de l’expedient acadèmic de les assignatures superades, sobre base 10 i amb dos decimals, després del tancament de les actes del curs acadèmic anterior a la realització de les pràctiques.

-A igualtat de mitjana d’expedient acadèmic, s’ordenarà segons el nombre de crèdits superats.

-A igualtat dels dos apartats anteriors, s’ordenarà segons el nombre de crèdits de formació bàsica, superats

-A igualtat dels tres criteris anteriors s’ordenarà segons el nombre de crèdits obligatoris superats.

-A igualtat de tots els criteris anteriors, s’ordenarà alfabèticament pel primer cognom, segon cognom, i nom, havent elegit aleatòriament una lletra inicial per a l’ordenació.

 

3. La Facultat informarà de l’assignació dels llocs de pràctiques a la mateixa aplicació utilitzada per fer la sol·licitud.