2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió informativa.
Estada de pràctiques Un cop feta l'assignació, l'estudiant ha de tenir en compte:
1. Les dates clau per a la realització de les pràctiques externes, durant el quadrimestre corresponent.
2. Els dies durant els quals s'ha de fer el lliurament dels convenis i s'han de retornar al tutor.
3. Els dies durant els quals hi ha d'haver la trobada amb el tutor de la FEE.
4. Els dies durant els quals s'ha de fer el lliurament de l'informe de pràctiques al tutor de la FEE.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Coordinació i seguiment de l'estudiant a través del tutor de pràctiques intern i del tutor de pràctiques extern, de l’empresa o institució.
Memòria Elaboració d’un treball per part de l’estudiant en el qual resumirà les característiques de l’empresa, institució pública o centre de recerca on ha realitzat les pràctiques o desenvolupat el projecte de recerca i descriurà les tasques i funcions que ha desenvolupat