2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214010 DRET MERCANTIL Primer
Formació bàsica 6
16214007 ESTADÍSTICA I Primer
Formació bàsica 6
16214001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Formació bàsica 6
16214004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
16214008 MATEMÀTIQUES I Primer
Formació bàsica 6
16214002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Formació bàsica 6
16214005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
16214009 MATEMÀTIQUES II Segon
Formació bàsica 6
16214003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
16214006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214107 COMPORTAMENT ORGANITZATIU Primer
Obligatòria 6
16214108 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Primer
Obligatòria 6
16214114 FONAMENTS DE MÀRQUETING Primer
Obligatòria 6
16214113 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16214103 MICROECONOMIA Primer
Obligatòria 6
16214109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Segon
Obligatòria 6
16214115 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING Segon
Obligatòria 6
16214101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16214104 ESTADÍSTICA II Segon
Obligatòria 6
16214118 MACROECONOMIA Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214110 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Primer
Obligatòria 6
16214102 DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT Primer
Obligatòria 6
16214105 ECONOMIA MUNDIAL Primer
Obligatòria 6
16214111 GESTIÓ DE LA QUALITAT Primer
Obligatòria 6
16214116 INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS Primer
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214106 CIUTADANIA Segon
Obligatòria 6
16214117 COMPTABILITAT DE GESTIÓ Segon
Obligatòria 6
16214120 FISCALITAT Segon
Obligatòria 6
16214119 SOCIOLOGIA DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 6
16214112 TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL Segon
Obligatòria 6
16214301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic anual
Treball fi de grau 6
16214401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic primer quad.
Pràctiques Externes obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214215 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Segon
Optativa 6
16214214 COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR Segon
Optativa 6
16214209 CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
16214210 DISSENY ORGANITZATIU Segon
Optativa 6
16214205 DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL Segon
Optativa 6
16214211 e-MÀRQUETING Segon
Optativa 6
16214203 ECONOMIA INTERNACIONAL Segon
Optativa 6
16214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Segon
Optativa 6
16214207 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Segon
Optativa 12
16214208 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Segon
Optativa 12
16214202 FINANCES INTERNACIONALS Segon
Optativa 6
16214218 FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS Segon
Optativa 6
16214221 HISTÒRIA ECONÒMICA Segon
Optativa 6
16214219 INNOVACIÓ I CANVI TECNOLÒGIC Segon
Optativa 6
16214212 MÀRQUETING INDUSTRIAL I DE SERVEIS Segon
Optativa 6
16214201 MÀRQUETING INTERNACIONAL Segon
Optativa 6
16214217 MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS Segon
Optativa 6
16214204 RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS Segon
Optativa 6
16214213 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDES Segon
Optativa 6
16214216 VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS Segon
Optativa 6