2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214010 DRET MERCANTIL Primer
Formació bàsica 6
16214007 ESTADÍSTICA I Primer
Formació bàsica 6
16214001 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT Primer
Formació bàsica 6
16214004 INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA Primer
Formació bàsica 6
16214008 MATEMÀTIQUES I Primer
Formació bàsica 6
16214002 COMPTABILITAT FINANCERA Segon
Formació bàsica 6
16214005 INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
16214009 MATEMÀTIQUES II Segon
Formació bàsica 6
16214003 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Segon
Formació bàsica 6
16214006 PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16214107 COMPORTAMENT ORGANITZATIU Primer
Obligatòria 6
16214108 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Primer
Obligatòria 6
16214114 FONAMENTS DE MÀRQUETING Primer
Obligatòria 6
16214113 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primer
Obligatòria 6
16214103 MICROECONOMIA Primer
Obligatòria 6
16214109 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Segon
Obligatòria 6
16214115 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE MÀRQUETING Segon
Obligatòria 6
16214101 DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Segon
Obligatòria 6
16214104 ESTADÍSTICA II Segon
Obligatòria 6
16214118 MACROECONOMIA Segon
Obligatòria 6