2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16224002
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ORTÍ GARCÍA, MARGARITA
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
ESPASA ARANA, JORDI
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
Adreça electrònica jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Professors/es
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent