2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16224002
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
ESPASA ARANA, JORDI
Adreça electrònica jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariadolors.pellice@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
Professors/es
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent