2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16224002
Study programme
Degree of Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
ESPASA ARANA, JORDI
E-mail jordi.espasa@urv.cat
ramonmaria.burrut@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariadolors.pellice@urv.cat
mariaisabel.vidal@urv.cat
Lecturers
ESPASA ARANA, JORDI
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
VIDAL GIBERT, MARÍA ISABEL
Web
Relevant information Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.