2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16224002
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
PIÉ DOLS, LAIA
E-mail laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
juan.marin@urv.cat
Lecturers
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
MARÍN GARCÍA, JUAN
Web
Relevant information Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.