2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD FINANCIERA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas a través de TIC
B2
Hi haurà dues proves pràctiques a través d les TIC, amb una valoració d'un 10% cadascuna en la nota final.
20%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
C4
Aquesta prova inclourà preguntes sobre un aspecte concret del temari. L'alumne ha de respondre de manera directa i breu 10%
Pruebas orales
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Pruebas prácticas
A2
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 65%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A la segona convocatòria, hi haura una prova pràctica que incloura tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.