2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Codi 16224006
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
LOVCHA , YULIYA
UCEDA TARAMONA, DAVID
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
Adreça electrònica monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
david.uceda@urv.cat
yuliya.lovcha@urv.cat
Professors/es
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
UCEDA TARAMONA, DAVID
LOVCHA , YULIYA
Web http://http://moodle.urv.net/moodle/
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent. 

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: A l'espai moodle s'indicarà com es planificarà la docència tan presencial com online indicant en quin mode es realitzarà cada activitat pràctica i teòrica,
  • Avaluació:Es mantindran els pesos indicats en l'apartat d'avaluació d'aquesta guia i a l'espai moodle s'espeficarà quines es faran de forma presencial i quines online.
  • Atenció personalitzada: L’atenció personalitzada es farà presencial sempre que sigui possible o bé online via moodle i/o correu electrònic.


DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent