2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
 A8 Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric