2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
A8
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Assignments
A5
A8
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A5
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (50%)
60%
Others  

Assistència a seminaris/simposi, qüestionari sobre les lectures proposades, casos aplicats, etc.

5%
 
Other comments and second call

La qualificació final en segona convocatòria serà la millor qualificació d'entre:

a) 20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.