2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
A8
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Assignments
A5
A8
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A5
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (60%)
70%
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria.

La qualificació final en segona convocatòria serà:

a) Pels alumnes que han fet el treball de l'assignatura: 20% treball i 80% examen final.

b) Pels alumnes que no han fet el treball de l'assignatura: 100% examen final.