2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I Codi 16224007
Ensenyament
Grau d'Economia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
CASAS CRIADO, RAQUEL
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Adreça electrònica oscar.martinez@urv.cat
joan.masip@urv.cat
miguel.manjon@urv.cat
raquel.casas@urv.cat
josep.allepus@urv.cat
adrian.pastor@urv.cat
Professors/es
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, OSCAR
MASIP VIÑES, JOAN
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
CASAS CRIADO, RAQUEL
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
PASTOR MATEO, ADRIAN
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distancia (mitjançant material on-line penjat al Moodle) i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia.
  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es mantindrà presencial mentre sigui possible, en altre cas es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent