2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Fonts d'informació
Bàsica C. Domingo, J. Allepus, J.A. Corbatón, R. Casas, T. Corbella, M. Fibla, J. Masip, Exercicis d'estadística empresarial, , 2006
Martin Pliego, Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica), , 2004
C. Pérez, Estadística a través deExcel, , 2002

Complementària F. Arnaldos et al., Estadística descriptiva para economía y administración de empresas, , 2003
D. A. Lind et al., Estadística aplicada a los negocios y a la economía, , 2015

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)