2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Contents
Topic Sub-topic
MÒDUL 1. La innovació
MÒDUL 2. La Responsabilitat Social Corporativa
MÒDUL 3. L'emprenedoria
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.