2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Contents
Topic Sub-topic
MÒDUL 1. L'orientació i la inserció laboral
MÒDUL 2. L'emprenedoria.
MÒDUL 3. El paper de la Universitat a la formació
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.