2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Contents
Topic Sub-topic
MÒDUL 1. L'orientació i la inserció laboral
MÒDUL 2. Cicle audiovisual sobre Economia
MÒDUL 3. L'emprenedoria
* L'ordre de presentació dels continguts pot veure's modificat.