2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats de presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició magistral per part d'un ponent.
Forums of discussion Activitat, a través de les TIC, on es debatrà algun tema relacionat amb el mòdul.
Debates Sessions grupals en què es crearà un debat en torn a una matèria.
Assignments Elaboració del treball per part de l'estudiant.
Personal tuition Atenció del professor per a la resolució de dubtes de l'assignatura.