2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Grado de Economia
 Asignaturas
  TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
   Contenidos
tema Subtema
1. Fonaments • Benestar i poder de mercat
• Teoria de l’empresa
2. Monopoli • Poder de mercat
• Discriminació de preus
3. Oligopoli • Competència simultània: Cournot i Bertrand
• Competència seqüencial: Stackelberg
4. Diferenciació de producte • Competència monopolística
• Competència amb localització: Hotelling
5. Entrada • Entada i dissuasió
• Preus predatoris
6. Integració • Restriccions verticals i integració vertical
• Integració horitzontal
7. Regulació: el cas del monopoli natural