2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Economia
 Subjects
  THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
   Contents
Topic Sub-topic
1. Fonaments • Benestar i poder de mercat
• Teoria de l’empresa
2. Monopoli • Poder de mercat
• Discriminació de preus
3. Oligopoli • Competència simultània: Cournot i Bertrand
• Competència seqüencial: Stackelberg
4. Diferenciació de producte • Competència monopolística
• Competència amb localització: Hotelling
5. Entrada • Entada i dissuasió
• Preus predatoris
6. Integració • Restriccions verticals i integració vertical
• Integració horitzontal
7. Regulació: el cas del monopoli natural