2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
A1
A2
A5
31 46 77
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A5
18 27 45
Atenció personalitzada
A1
A2
A5
6 6 12
 
Proves pràctiques
A1
A2
A5
B2
C4
3 7.5 10.5
Proves de desenvolupament
A1
B2
C4
1 2.5 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat