2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 40%
Proves pràctiques
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 40%
Proves de desenvolupament
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes de tipus test i proves pràctiques i de desenvolupament). Aquest examen contarà el 100% de la nota final.