2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau d'Economia
 Subjects
  THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A1
A2
A5
En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament i que els alumnes hauran de portar ja resolts per grups. 40%
Practical tests
A1
A2
A5
B2
C4
Exercicis semblants als fets a classe. 40%
Extended-answer tests
A1
B2
C4
Pregunta de raonament i interpretació de resultats. 20%
Others  
 
Other comments and second call

Pel que fa a l'avaluació de la segona convocatòria, hi haurà un examen general de tota la matèria (que típicament inclou preguntes de tipus test i proves pràctiques i de desenvolupament). Aquest examen contarà el 100% de la nota final.