2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA PÚBLICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A4
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
28 44 72
Atenció personalitzada
1.5 0 1.5
 
Proves mixtes
A4
B2
1 0 1
Proves mixtes
A4
B2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat