2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A6 És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.
És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de l'empresa.
 A8 Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).
Type B Code Learning outcomes
 B3 Reflect on new ways of doing things.
Identify the results of innovation.
Find new methods for doing things.
 B5 Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
Accept and comply with the rules of the group.
Type C Code Learning outcomes
 C2 Understand basic computer hardware.
Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts