2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C4
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A6
A8
10 20 30
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
A8
16 25 41
Laboratoris virtuals
A2
A6
A8
25 45 70
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
3 0 3
Proves pràctiques
A2
A6
A8
B3
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A6
A8
B3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat