2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Continguts que s'hauran de completar amb les lectures recomenades pel professor/a
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
ICT practicals L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.
Personal tuition Temps per resoldre dubtes als estudiants.