2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quins són els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Continguts que s'hauran de completar amb les lectures recomenades pel professor/a
IT-based practicals in computer rooms L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a l'examen de manera guiada a l'aula d'informàtica.
Personal attention Temps per resoldre dubtes als estudiants.