2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA II
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs, metodologies, etc.
Sessió Magistral Discussió de les notes que es proporcionen per part del professor a través del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s’han de complementar amb les fonts d’informació addicional que es proporcionen i amb les explicacions i recomanacions del professor
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment i compressió de la resolució de les practiques presentades pel professor. Les practiques estan basades en enunciats que reflecteixen problemes econòmics i es resoldran fent servir les bases de dades i software apropiat (Eviews/GRETL). L’alumne ha d’aprendre a utilitzar aquet software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes relacionades amb els conceptes teòrics i la resolució de les practiques (software, interpretació de resultats numèrics, etc.).