2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 0 1
Sessió Magistral
A1
C1
39 48 87
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B5
C1
11 20 31
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B5
C1
4 14 18
Atenció personalitzada
1 2 3
 
Proves de desenvolupament
A1
C1
4 6 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat