2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMIA INTERNACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B5
C1
Els alumnes escriuran un text on respondran a preguntes concretes o tractaran sobre temes específics sobre estudi de casos. 25%
Proves de desenvolupament
A1
C1
Es farà una prova a meitat del curs, que suposarà un 25% de la nota. També es farà un examen final a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 50%. 25%
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.