2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
B6
Discussions en grup sobre un exercici pràctic i entrega de material 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B6
Pràctica individual a través de PC 10%
Proves de desenvolupament
A5
B6
C1
Preguntes a desenvolupar de tipus teòric-pràctic dividides en 2 parcials (amb un pes del 15% de la nota cadascun d'ells) i en un examen integral en la data de convocatòria oficial (amb un pes del 50% de la nota final). 80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'estudiant obtindrà elmàxim entre:
a) la nota de l'examen en 2a convocatòria
b) la nota de l'examen final amb un pes del 80% i les pràctiques TICs i elsseminaris realitzats a classe durant el curs (20%)