2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A3
10 16 26
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A3
C2
11 15 26
Atenció personalitzada
2 0 2
Laboratoris virtuals
A2
A3
C2
25 43 68
 
Proves objectives de tipus test
A2
A3
C2
8 8 16
Proves pràctiques
A2
A3
C2
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat