2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
2
2
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
2
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
2
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
2
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
2
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
2
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
2
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
2
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
A1Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224010/DRET MERCANTIL
A2Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224010/DRET MERCANTIL
A3Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i
econòmiques.
RA1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
A5Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions
públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
RA1Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224010/DRET MERCANTIL
A6Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura
econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
RA1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224010/DRET MERCANTIL
A7Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
RA1Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224010/DRET MERCANTIL
A8Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional,
regional o local) o de sectors de la mateixa.
RA1Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224010/DRET MERCANTIL
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'economia i l'empresa.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224010/DRET MERCANTIL
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224010/DRET MERCANTIL
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224010/DRET MERCANTIL
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224010/DRET MERCANTIL
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224010/DRET MERCANTIL
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224010/DRET MERCANTIL
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224010/DRET MERCANTIL
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224010/DRET MERCANTIL
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224010/DRET MERCANTIL
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224010/DRET MERCANTIL
 RA7Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224010/DRET MERCANTIL
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

16224010/DRET MERCANTIL
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

16224010/DRET MERCANTIL
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224010/DRET MERCANTIL
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224010/DRET MERCANTIL
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224010/DRET MERCANTIL
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

16224010/DRET MERCANTIL
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

16224010/DRET MERCANTIL
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

16224010/DRET MERCANTIL
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

16224010/DRET MERCANTIL
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

16224010/DRET MERCANTIL
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identificar necessitats de formació

16224010/DRET MERCANTIL
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

16224010/DRET MERCANTIL
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

16224010/DRET MERCANTIL
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

16224010/DRET MERCANTIL