2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
2
2
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
2
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
2
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
2
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
2
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
2
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
2
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
2
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
2
2
4
1
0
1
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
2
2
4
1
0
3
MICROECONOMIA
1
6
2
2
4
1
0
4
ESTADÍSTICA II
1
6
2
2
4
1
0
7
MACROECONOMIA
1
6
2
2
4
1
0
8
TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
1
6
2
2
4
1
0
9
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
6
2
2
4
1
1
1
ECONOMIA PÚBLICA
1
6
2
2
4
1
1
3
MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
1
6
2
2
4
1
1
4
ECONOMETRIA I
1
6
2
2
4
1
1
6
HISTÒRIA ECONÒMICA
A1Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Sap analitzar la conducta dels productors.
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A2Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA16Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA17Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A3Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i
econòmiques.
RA1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA16Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA17Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA18Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224103/MICROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224107/MACROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA19Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA20Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA21Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224103/MICROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224107/MACROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A4Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves
institucions.
RA1Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A5Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions
públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
RA1Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Comprèn dels criteris de benestar.
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions i equacions (implícites,
diferencials, etc.) i diferents models explicatius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Formula problemes de decisions socials i valora les seves solucions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Entén la racionalitat de les empreses quan interactuen en diferents contextos i sap analitzar el
paper de les institucions econòmiques públiques.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A6Analitzar els diversos contexts professionals en els que treballa un economista: la cojuntura
econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
RA1Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Sap analitzar la conjuntura econòmica i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de
l'empresa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Identifica les variables clau en la presa de decisions empresarials.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A7Pensar amb una visió global, macroeconòmica i actuar amb una visió local, microeconòmica.
RA1Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques
econòmiques.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Comprèn l’estructura dels models econòmics.
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Comprèn l’estructura dels models econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Situa l’economia espanyola dins l’ordre global dels segles XIX i XX.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A8Elaborar informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional,
regional o local) o de sectors de la mateixa.
RA1Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i
redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de
models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les
empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
A9Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional, regional, local o de
l'empresa.
RA1Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Sap analitzar la informació de caràcter econòmic i preveure'n les implicacions macroeconòmiques.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Troba la solució adequada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Troba la solució adequada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Troba la solució adequada

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Troba la solució adequada

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Troba la solució adequada

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Troba la solució adequada

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Troba la solució adequada

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Troba la solució adequada

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Troba la solució adequada

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions
socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació
de solucions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA6Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA7Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la
pròpia professió

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA8Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   &nbs