2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
6
2
2
4
0
0
1
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
1
6
2
2
4
0
0
2
COMPTABILITAT FINANCERA
1
6
2
2
4
0
0
3
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
1
6
2
2
4
0
0
4
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
5
INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
1
6
2
2
4
0
0
6
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
1
6
2
2
4
0
0
7
ESTADÍSTICA I
1
6
2
2
4
0
0
8
MATEMÀTIQUES I
1
6
2
2
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
1
6
2
2
4
0
1
0
DRET MERCANTIL
1
6
2
2
4
1
0
1
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
1
6
2
2
4
1
0
3
MICROECONOMIA
1
6
2
2
4
1
0
4
ESTADÍSTICA II
1
6
2
2
4
1
0
7
MACROECONOMIA
1
6
2
2
4
1
0
8
TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
1
6
2
2
4
1
0
9
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
1
6
2
2
4
1
1
1
ECONOMIA PÚBLICA
1
6
2
2
4
1
1
3
MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
1
6
2
2
4
1
1
4
ECONOMETRIA I
1
6
2
2
4
1
1
6
HISTÒRIA ECONÒMICA
1
6
2
2
4
1
0
2
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
1
6
2
2
4
1
0
5
ECONOMIA MUNDIAL
1
6
2
2
4
1
1
2
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
1
6
2
2
4
1
1
5
ECONOMETRIA II
1
6
2
2
4
1
1
8
POLÍTICA INDUSTRIAL
1
6
2
2
4
2
0
1
MÀRQUETING INTERNACIONAL
1
6
2
2
4
2
0
2
FINANCES INTERNACIONALS
1
6
2
2
4
2
0
3
ECONOMIA INTERNACIONAL
1
6
2
2
4
2
0
4
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
1
6
2
2
4
2
0
5
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
1
6
2
2
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
6
2
2
4
2
0
7
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
6
2
2
4
2
0
8
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
1
6
2
2
4
2
0
9
TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
1
6
2
2
4
2
1
0
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
1
6
2
2
4
2
1
2
ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
1
6
2
2
4
2
1
3
ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
1
6
2
2
4
2
1
4
DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
1
6
2
2
4
2
1
5
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
1
6
2
2
4
2
1
6
ECONOMIA DEL TRANSPORT
A1Saber explicar el funcionament de l'economia tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic.
RA1Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA2Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA3Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA4Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA5Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA6Sap analitzar la conducta dels productors.
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Sap analitzar la conducta dels productors.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA7Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA8Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA9Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA10Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Sap analitzar el curt termini: sap explicar (i) els efectes de polítiques monetàries i fiscals en
una economia tancada i en una economia oberta i (ii) l’ajust d’una economia amb un desequilibri
extern.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA11Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Sap analitzar el curt i mitjà termini: sap explicar els efectes de polítiques monetàries, fiscals
i d’oferta en una economia oberta, així com els ajustos de l’economia davant desequilibris.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA12Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Sap analitzar el paper de les expectatives en l’anàlisi macroeconòmica.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA13Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica i anticipa problemes econòmics rellevants amb relació al poder de mercat i la
interacció estratègica.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA14Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA15Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les
polítiques comercials del món real.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA16Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Coneix la formació del tipus de canvi; el funcionament del mercat de divises; la influència de
diferents variables macroeconòmiques sobre aquest i els diferents models de determinació del tipus
de canvi.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA17Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224103/MICROECONOMIA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224107/MACROECONOMIA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Sap explicar i analitzar l’efecte de la intervenció en el mercat de divises tant per a tipus de
canvi fixos com flexibles i l’efecte de la intervenció en àrees monetàries òptimes.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA18Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224103/MICROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224107/MACROECONOMIA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Sap analitzar i explicar les interrelacions entre l’economia el medi ambient.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
A2Dominar els mètodes i instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
RA1Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica
comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA2Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i
reconeixement comptable.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA3Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en
l'elaboració dels estats financers.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA4Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de
l'actiu i passiu considerats.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA5Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles
de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA6Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA7Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza
correctament la distribució de beneficis.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA8Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA9Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA10Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA11Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA12Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA13Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a
l'anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA14Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Domina els instruments analítics, gràfics i lògics per entendre la racionalitat empresarial i la
interacció entre empreses en un determinat context econòmic i amb unes determinades regles.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA15Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria del consumidor i la teoria de la producció
en entorns de certesa.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA16Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de decisió.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA17Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Domina els conceptes i instruments bàsics de la teoria de jocs no cooperatius.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA18Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224103/MICROECONOMIA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224107/MACROECONOMIA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal múltiple.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA19Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224103/MICROECONOMIA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224107/MACROECONOMIA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224114/ECONOMETRIA I
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224115/ECONOMETRIA II
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels
agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l’activitat econòmica).

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA20Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Aplica tècniques economètriques avançades a l’anàlisi empíric de problemes econòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
A3Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter
financer, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials i
econòmiques.
RA1Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA2Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA3Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA4Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA5Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA6Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i
financer.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA7Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions
lineals.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA8Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA9Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Analitza i classifica les formes quadràtiques mitjançant el càlcul matricial.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA10Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMIA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Analitza diferents aplicacions econòmiques i funcions de vàries variables.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA11Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224103/MICROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224107/MACROECONOMIA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Modelitza, resol i interpreta problemes d'optimització de funcions de vàries variables.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA12Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224103/MICROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224107/MACROECONOMIA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Comprèn tant les funcions i tasques que realitza el director (departament) financer dins
l’empresa com els cicles financers a curt i a llarg termini.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA13Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Coneix i utilitza els criteris d’anàlisi necessaris per a la presa de decisions d’inversió.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA14Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Sap resoldre problemes relacionats amb la valoració de projectes d’inversió.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA15Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224010/DRET MERCANTIL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224103/MICROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224107/MACROECONOMIA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224114/ECONOMETRIA I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224115/ECONOMETRIA II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables
aleatòries, distinció població-mostra...)

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA16Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224103/MICROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224107/MACROECONOMIA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA17Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224103/MICROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224107/MACROECONOMIA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Resol sense errors els problemes que se li plantegen.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA18Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224103/MICROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224107/MACROECONOMIA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència
estadística.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA19Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224103/MICROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224107/MACROECONOMIA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Relaciona i analitza magnituds econòmiques mitjançant funcions.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA20Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Utilitza les equacions diferencials per a l’anàlisi de models econòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA21Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224103/MICROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224107/MACROECONOMIA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Utilitza alguns aspectes i eines de treball per analitzar problemes de presa de decisions socials i
col·lectives.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA22Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Interpreta estadísticament i econòmica els resultats obtinguts en l’estimació i contrast
d’hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA23Utilitza adequadament el software estadístic-economètric
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224010/DRET MERCANTIL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224103/MICROECONOMIA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224107/MACROECONOMIA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224114/ECONOMETRIA I
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224115/ECONOMETRIA II
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Utilitza adequadament el software estadístic-economètric

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA24Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224103/MICROECONOMIA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224107/MACROECONOMIA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i dels models multiequacionals.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA25Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224010/DRET MERCANTIL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224103/MICROECONOMIA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224107/MACROECONOMIA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224114/ECONOMETRIA I
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224115/ECONOMETRIA II
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes macroeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA26Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes macroeconòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA27Utilitza adequadament el software economètric.
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224103/MICROECONOMIA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224107/MACROECONOMIA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Utilitza adequadament el software economètric.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA28Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224103/MICROECONOMIA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224107/MACROECONOMIA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Coneix elements avançats del model de regressió lineal i d’elecció discreta.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA29Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224010/DRET MERCANTIL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224103/MICROECONOMIA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224107/MACROECONOMIA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224114/ECONOMETRIA I
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224115/ECONOMETRIA II
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Identifica i reconeix les aplicacions dels models a problemes microeconòmics (dimensió temporal i
espacial de l’activitat econòmica).

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA30Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224103/MICROECONOMIA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224107/MACROECONOMIA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aplica tècniques economètriques a l’anàlisi empíric de problemes microeconòmics.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA31Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224103/MICROECONOMIA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224107/MACROECONOMIA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Analitza els problemes de l’empresa i de l’empresari.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA32Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA33Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224103/MICROECONOMIA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224107/MACROECONOMIA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Comprèn la normativa europea i internacional sobre ocupació i immigració.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA34Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224103/MICROECONOMIA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224107/MACROECONOMIA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Identifica les principals figures del dret de la competència i de la propietat intel·lectual i
industrial.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA35Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224103/MICROECONOMIA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224107/MACROECONOMIA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Analitza els efectes de la lliure competència en els operadors econòmics del mercat.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA36Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224103/MICROECONOMIA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224107/MACROECONOMIA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Valora el significat dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA37Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224103/MICROECONOMIA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224107/MACROECONOMIA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Sap buscar i analitzar la informació rellevant de caràcter econòmic i medi ambiental.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA38Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224103/MICROECONOMIA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224107/MACROECONOMIA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Determina els diferents efectes palanquejament de l’empresa i els aplica a l’anàlisi de la
rendibilitat i risc dels accionistes.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA39Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224103/MICROECONOMIA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224107/MACROECONOMIA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Defineix i compèn el concepte de cost de capital i utilitza els diferents models per al seu
càlcul.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA40Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224103/MICROECONOMIA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224107/MACROECONOMIA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Aplica els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l’empresa, tant les
que fan referència a l’estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA41Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224103/MICROECONOMIA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224107/MACROECONOMIA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Coneix les característiques i ús dels diferents productes bancaris.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA42Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224010/DRET MERCANTIL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224103/MICROECONOMIA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224107/MACROECONOMIA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224114/ECONOMETRIA I
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224115/ECONOMETRIA II
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA42 - Inicia i desenvolupa l’activitat exterior de l’empresa

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA43Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224103/MICROECONOMIA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224107/MACROECONOMIA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA43 - Identifica elements de l’entorn que tinguin influència controlable o incontrolable en
l’expansió internacional.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA44Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224103/MICROECONOMIA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224107/MACROECONOMIA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA44 - Sap dissenyar una estratègica comercial competitiva segons el mercat internacional escollit.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
A4Conèixer el funcionament del Sector Públic i ser capaç de gestionar eficientment les seves
institucions.
RA1Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de les decisions en l’àmbit públic.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA2Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Sap descriure la composició del sector públic i entén els determinants de l’evolució i la
composició dels ingressos i la despesa pública.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA3Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector públic, així com els diferents
instruments de control d’aquesta gestió.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA4Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224115/ECONOMETRIA II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix els fets econòmics més importants esdevinguts al món (i a Espanya) durant l’edat
contemporània (segles XVIII-XX)

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA5Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Diferencia els trets de les diverses polítiques econòmiques desenvolupades als segles XIX i XX.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA6Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224103/MICROECONOMIA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224107/MACROECONOMIA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Sap detectar el problemes i les necessitats de la societat i elaborar un diagnòstic.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA7Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224103/MICROECONOMIA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224107/MACROECONOMIA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Sap explicar els avantatges i inconvenients dels mecanismes de decisió col·lectius.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA8Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224103/MICROECONOMIA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224107/MACROECONOMIA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Analitza els efectes de les diferents formes d’imposició.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
A5Aportar racionalitat a l'anàlisi de les institucions econòmiques: empreses; organitzacions
públiques; mercats industrials, financers i d'altres serveis.
RA1Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224103/MICROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224107/MACROECONOMIA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA2Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224103/MICROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224107/MACROECONOMIA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA3Comprèn dels criteris de benestar.
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224103/MICROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224107/MACROECONOMIA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comprèn dels criteris de benestar.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA4Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224103/MICROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224107/MACROECONOMIA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224214/DRET DE LA COMPETÈNCIA I DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224215/ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Comprèn la problemàtica empresarial a curt i llarg temini.

16224216/ECONOMIA DEL TRANSPORT
 RA5Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224001/INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224002/COMPTABILITAT FINANCERA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224003/ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224004/INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224005/INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224006/PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224007/ESTADÍSTICA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224008/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224010/DRET MERCANTIL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224101/DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224103/MICROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224104/ESTADÍSTICA II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224107/MACROECONOMIA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224108/TEORIA ECONÒMICA DEL BENESTAR
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224109/TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224111/ECONOMIA PÚBLICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224113/MÈTODES QUANTITATIUS PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224114/ECONOMETRIA I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224116/HISTÒRIA ECONÒMICA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224102/DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224105/ECONOMIA MUNDIAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224112/TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224115/ECONOMETRIA II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224118/POLÍTICA INDUSTRIAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224201/MÀRQUETING INTERNACIONAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224202/FINANCES INTERNACIONALS
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224203/ECONOMIA INTERNACIONAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224204/RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224205/DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224207/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224208/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224209/TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224210/PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224212/ANÀLISI DE DADES MICROECONÒMIQUES
    RA5 - Identifica les característiques pròpies de cada sistema econòmic en el temps, i el sap relacionar
amb les seves coordenades temporals i espacials.

16224213/ANÀLISI DE DADES MACROECONÒMIQUES
<