2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.