2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
   Continguts
Tema Subtema
Part 1. Anàlisi del sector financer de l'economia Els continguts més importants d'aquesta part són (no necessàriament explicats en aquest ordre):
-agregats monetaris
-creació de diner
-multiplicador monetari
-característiques i eines d'un banc central
-el Banc Central Europeu
-determinació de la taxa d'interès al mercat de liquiditat
-els actius financers
-l'arbitratge financer
-taxa d'interès real i equació de Fisher
-determinació de la taxa de canvi al mercat de divises
-l'arbitratge de divises espacial i triangular
-el trilema de l'economia oberta
-taxa de canvi real
-taxa de canvi de paritat del poder adquisitiu
-l’arbitratge comercial
Part 2. Anàlisi del sector real de l'economia Els continguts més importants d'aquesta part són (no necessàriament explicats en aquest ordre):
-variables descriptives bàsiques del sector real: PIB, taxa d'inflació i taxa d'atur
-la identitat de l'estalvi
-el fenomen del cicle econòmic
-el pressupost del govern
-característiques i limitacions de la política macroeconòmica
-el model d'oferta i demanda agregades
-l'efecte multiplicador de la despesa
-efectes de la política fiscal
-efectes de la política monetària
-l'equació quantitativa