2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A1
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A1
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (50%)
60%
Altres  

Assistència a seminaris/simposi, qüestionari sobre les lectures proposades, casos aplicats, etc.

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La qualificació final en segona convocatòria serà la millor qualificació d'entre:

a) 20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.