2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE) (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 3 4
Sessió Magistral
A3
B1
22 29 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
B1
C3
22 28 50
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A3
B1
C2
C3
8 35 43
Atenció personalitzada
A3
B1
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
B1
C2
C3
C4
4 4 8
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat