2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B1
C2
C3
C4
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 20% de la nota final. 20%
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
A la primera convocatòria oficial (50% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics. 50%
Altres   Qüestionaris Moodle (4 o 5) de preguntes objectives curtes a resoldre al llarg del curs
10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria