2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C4
4 proves curtes sobre exercicis de l'aula. Es valoren les 3 millors proves, cadascuna amb un pes del 10%. 30%
Proves pràctiques
A2
B2
C4
Examen final sobre el total del contingut de l'assignatura. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El 100% de la segona convocatòria és un examen final sobre el total del contingut de l'assignatura.