2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A7 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.