2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA II
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ESTADÍSTICA I/16214007

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MATEMÀTIQUES II/16214009

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/16214008