2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
 Asignaturas
  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Es descriurà en què consistirà l'assignatura, el seu temari, les metodologies docents i el sistema d'avaluació. S'explicarà la dinàmica de treball setmanal, la distribució de les sessions, etc.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Quinzenalment, cada grup constituït a l'inici de curs haurà de lliurar els exercicis i preguntes treballats a classe sobre un tema en concret.
Estudio de caso Quinzenalment, cada grup haurà de lliurar la ressolució d'un cas pràctic. Es realitza a classe. Prèviament el grup ha de dominar els continguts d'aquell tema.
Presentaciones/exposiciones Setmalment, un grup exposarà una sèrie d'articles seleccionats sobre el tema de la setmana.
Sesión magistral La modalitat serà participativa i es durà a terme a través de preguntes que fomentin la reflexió i el debat i a través dels dubtes que plantegin els estudiants que prèviament a assistir a la sessió hauran d'haver llegit el temari corresponent.
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets