2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Recomanacions


 
Altres comentaris
Donat que el temps disponible és limitat, els estudiants hauran de llegir i treballar els textos facilitats (bibliografia recomanada, enunciats de casos,...) abans de les corresponents sessions a l'aula. Així, la filosofia amb que s’aborda el procés formatiu és fonamentalment aplicada i de participació activa dels estudiants. Com a suport i complement a les activitats a l’aula s’utilitzarà el Campus Virtual de la URV (Moodle). Es recomana als estudiants l’estudi atent de la bibliografia i publicacions proposades, així com la consulta periòdica del campus virtual, per a un correcte seguiment de l’assignatura i assolir una formació intel•lectual i professional adequades.