2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (Terres de l'Ebre) (2009)
 Subjects
  STRATEGIC MANAGEMENT
   Recommendations


 
Other comments
Donat que el temps disponible és limitat, els estudiants hauran de llegir i treballar els textos facilitats (bibliografia recomanada, enunciats de casos,...) abans de les corresponents sessions a l'aula. Així, la filosofia amb que s’aborda el procés formatiu és fonamentalment aplicada i de participació activa dels estudiants. Com a suport i complement a les activitats a l’aula s’utilitzarà el Campus Virtual de la URV (Moodle). Es recomana als estudiants l’estudi atent de la bibliografia i publicacions proposades, així com la consulta periòdica del campus virtual, per a un correcte seguiment de l’assignatura i assolir una formació intel•lectual i professional adequades.